Krisläge

Överlevnad vid krig och kris

Hemberedskap inför krisläge

Vid krisläge, alla typer av krissituationer i samhället måste du själv ha hemberedskap att kunna klara dig en viss tid. Du ombesörjer själv att ha vatten, värme och mat så att du klarar dig i 7 dygn.

Med en välfylld krislåda ökar du chanserna att överleva en allvarlig krissituation.

En krislåda ska innehålla mat och nödproviant så att du och din familj klarar dig i nödsituationer. Ni bör kunna klara er själva i minst 7 dygn.

Med vevradio som drivs av batterier och solljus kan du ta emot krisinformation, ladda mobilen och lysa i mörkret, mm.

Vatten

Fyll upp vattendunkar och förvara i ett mörkt utrymme så det finns att tillgå om krisläge skulle uppstå.

Värme

Vid elavbrott blir det snabbt kallt inomhus. Batterier, värmeljus och filtar är bra att ha på lager inför längre strömavbrott.

Viktiga telefonnummer

Nödnummer vid krislägen

Om en olycka inträffar eller krissituation uppstår kan du ringa polis, ambulans, brandkår, mm. Du hittar viktiga telfonnummer här

Nödnummer
112

Krisinfo
11313

Polis (Ej akut)
11414

Sjukrådgivning
1177

Nödnummer
(Hörselskadade)
SMS112

Jourhavande präst
112

skyddsrum

Var hittar jag närmaste skyddsrum?

I allmänhet går man till ett skyddsrum när ett krisläge uppstår. Om det finns hot om eller förekomst av farliga situationer såsom krig, naturkatastrofer eller andra nödsituationer kan skyddsrummet erbjuda säkerhet och skydd mot faror. Skyddsrum är utformade för att ge skydd mot olika hot, inklusive kärnvapenexplosioner, kemiska eller biologiska angrepp, samt andra katastrofala händelser.

Vad bör man ha i en krislåda?

Att ha en krislåda, även kallad nödväska eller bug-out bag, är en krisberedskap och förberedelseåtgärd för att hantera ett krisläge. Här är några viktiga saker att inkludera i en krislåda:
 • Vatten: Tillräckligt med vatten för varje person för minst tre dagar. En vanlig rekommendation är att ha minst en liter vatten per person per dag.

 • Mat: Icke-förstörbar mat med lång hållbarhet, såsom konserverad mat, energikakor eller torrmat. Se till att inkludera mat som inte kräver tillagning.

 • Första hjälpen-kit: Ett komplett första hjälpen-kit med förnödenheter för att behandla mindre skador och sjukdomar.

 • Ficklampa och batterier: En ficklampa med extra batterier för att klara av att ljusa upp mörka förhållanden.

 • Radio: En batteridriven eller vevradio för att hålla sig uppdaterad med lokala nyheter och information under en kris.

 • Värmeisolerande filtar eller sovsäckar: För att hålla sig varm om du behöver spendera tid utomhus.

 • Kläder och personliga föremål: Extra kläder, varma plagg och bekväma skor samt personliga föremål som till exempel en extra uppsättning nycklar, viktiga dokument och en kopia av din id-handling.

 • Verktyg och multifunktionsverktyg: Verktyg för att klara av enklare reparationer och ett multifunktionsverktyg som kan vara användbart i olika situationer.

 • Hygienartiklar: Toalettartiklar och personlig hygienbehov, såsom tvål, tandborste, tandkräm, sanitetsprodukter och våtservetter.

 • Kontantpengar: En summa kontanter i små valörer kan vara användbar om elektroniska betalningssystem inte fungerar under en kris.

 • Detta är bara några grundläggande saker att inkludera i en krislåda. Det är viktigt att anpassa innehållet efter dina personliga behov och omständigheter samt att regelbundet uppdatera och kontrollera lådans innehåll för att se till att allt är i gott skick och att inga viktiga föremål saknas.
 • Vad gör man om det blir krig?

  Vad gör man om ett krigslarm går?

  1 - Lyssna och följ instruktioner från myndigheter

  Vid alla typer av krislägen gäller det att hållla sig lugn och lyssna uppmärksamt på information som tillhandahålls via radio, TV, eller andra officiella kommunikationskanaler. Följ de instruktioner som ges av myndigheterna, eftersom de kommer att ge vägledning om vad du bör göra för att skydda dig själv och din familj

  2 - Sök skydd

  Om du är utomhus när krigslarmet går, sök omedelbart skydd inomhus. Det kan innebära att gå till ett skyddsrum, en skyddsplats eller ett säkert område inom din bostad eller byggnad. Se till att stänga dörrar och fönster för att minimera risken för skador från eventuella explosioner eller andra faror.

  3 - Informera andra

  Om du är i en position att göra det, informera andra om situationen och vägled dem att agera på ett säkert sätt. Det kan vara att hjälpa familjemedlemmar, grannar eller andra i din närhet att söka skydd och följa de nödvändiga åtgärderna. Ju mer samarbete och kommunikation det finns i en krissituation, desto bättre är chanserna för alla att hantera den på ett säkert sätt.

  FAQS

  Frågor och svar om krislägen

  Ett “krisläge” refererar vanligtvis till en situation där det föreligger en allvarlig och akut risk för skada, fara eller förlust som kräver omedelbara åtgärder för att hantera och lösa. Krislägen kan uppstå av olika anledningar, inklusive naturkatastrofer som jordbävningar eller översvämningar, stora olyckor som flygkrascher eller kemikalieutsläpp, eller även i sammanhang som politiska kriser eller ekonomiska krascher.

  I Sverige finns det tusentals skyddsrum som är utspridda över hela landet. Dessa skyddsrum är konstruerade för att skydda befolkningen vid olika typer av kriser och nödsituationer, såsom krig, naturkatastrofer eller andra hot mot säkerheten. Antalet skyddsrum och deras kapacitet varierar beroende på storlek, konstruktion och syfte.

  Det är viktigt att notera att alla skyddsrum inte är utformade för att rymma hela befolkningen. Istället är de vanligtvis dimensionerade för att rymma en del av befolkningen i det område där de är placerade. Vid en allvarlig kris kan skyddsrummen användas för att ge skydd åt de människor som är närmast och behöver akut skydd, medan andra skyddas på andra sätt eller söker skydd på andra platser.

  Allmän tjänsteplikt är en lagstadgad skyldighet för medborgare att utföra vissa typer av tjänstgöring för samhällets bästa.

  Totalförsvaret är en betydelsefull åtagande som kan ha en betydande inverkan på din vardag. Det innebär att alla som omfattas av totalförsvarsplikten är förpliktigade att försvara Sveriges invånare, och därmed bidra till vår nations säkerhet och frihet. Det är en skyldighet som sträcker sig bortom individuella intressen och handlar istället om att gemensamt skydda och bevara det samhälle vi lever i. Att stå upp för totalförsvaret innebär att vara beredd att göra det som krävs för att säkerställa trygghet och välfärd för alla medborgare.

  Vid naturkatastrofer och krig kankske inte samhället fungerar som vanligt. Saknas el så går det exempelvis inte att betala med kort eller ansöka lån på banken. Därför är det bra att ha kontanter hemma om krisläge skulle uppstå.

  NÖDNUMMER

  Om en olycka inträffar - RING!

  Samlingsnummer till larmcentralen SOS till polis, ambulans och räddningstjänst

  112