Strömavbrott

Krisläge – Om strömmen går

Alla har vi väl någon gång drabbats av strömavbrott. I de flesta fall avhjälps felet bakom avbrottet relativt snabbt, inom några timmar på sin höjd. Sker strömavbrottet under kvällen eller natten, så tänder vi ljus och ficklampor och då kan strömavbrottet kanske till och med upplevas som en mysig stund.

Men pågår ett strömavbrott under en längre tid, i krig eller kris, gäller det att vara förberedd för att kunna hålla värmen och ha en backup, en laddad powerbank till mobilen, kanske ett elverk, vevradio, ficklampor, filtar, värmeljus, mediciner och nödproviant hemma.

Mobilnätet påverkas inte alltid av strömavbrott

Om mobiltelefonen är laddad så går den att använda precis som vanligt, då mobilnätet fungerar trots strömavbrott.  Man kan alltså ladda, surfa och skicka sms, om telefonen är laddad med ström. Skulle däremot teleoperatören påverkas, vilket kan hända vid kris eller krig, så fungerar inte heller telefonen.

Tidigare var telenätet luftburet, det vill säga, telefonledningarna fungerade genom linor fästa på telefonstolpar genom hela landet fram till telestationerna. Detta håller på att avvecklas och idag är det endast ett fåtal hushåll på landsbygden som fortfarande får telenätet via luftburna kopparledningar. Det vanliga idag är att telefonledningarna numera är nergrävda i marken, vilket är en mer tillförlitlig lösning.

Med ledningarna i marken påverkas inte telenätet av exempelvis hårt väder, kyla och storm och teleuppkopplingen blir nästintill felfri i den normala vardagen. Skulle vi drabbas av en större naturkatastrof, krig eller annat krisläge, är sannolikhelen dock stor att även mobilnätet kan slås ut och sluta fungera.

Vid strömavbrott blir hemmet kallt

Oavsett om man eldar i vedpanna, pelletskamin eller har elförsörjd uppvärmning i from av radiatorer, så är man beroende av el för att få värme att cirkulera i sitt hem. En vedeldad panna kräver ett cirkulationssystem för att driva värmen från pannan och denna cirkulation drivs av strömmen från elen. Och el-radiatorer fungerar naturligtvis inte heller under ett strömavbrott.

Under de kalla vintermånaderna går det ganska snabbt för hemmet att bli nedkylt då värmen stannar av och om du inte har en vedkamin, så tar det inte många timmar innan det blir lika kallt inomhus som utomhus. För att hålla kroppen varm vid ett längre strömavbrott gäller det att ha varma kläder, eller värmeprodukter, filtar och värmeljus tillgängliga.

Maten i kylen och frysen förstörs vid strömavbrott

Då strömmen går fungerar inte kylen och frysen och för att maten däri ska hålla sig ätbar och fräsch så länge som möjligt, ska du öppna kyl och frys så sällan som möjligt och låta kylan bibehållas innanför dörrarna. Vid ett vanligt, kortare strömavbrott klarar sig oftast matvarorna bra, men om elen är borta under en längre tid blir maten så småningom oätbara.

Är det vinter och snö utomhus kan du lägga ut kyl och frysvaror i snön om strömavbrottet beräknas pågå länge. Ifall strömavbrottet beror på ett fel hos elleverantören har du rätt till ersättning för den mat som du måste kasta bort.

Du kan inte handla i affären och på Apoteket vid strömavbrott

Eftersom butikerna och Apoteken är beroende av el för att kassasystemen ska fungera, så går det inte att handla i affären vid strömavbrott. Butiken kan inte registrera köp av varor och kortterminalerna för betalning fungerar inte. Då vi dessutom avvecklar kontanter i samhället blir det svårt att anskaffa varor vid ett längre strömavbrott.

Du bör ha en krislåda med nödproviant som mat, vatten, sjukvårdsutrustning, mediciner och toalettpapper för att själv klara dig i en kris, om det inte går att handla i affären eller på Apoteket.

MSB rekommenderar att man ska ha varor hemma för att klara en självförsörjning i minst 7 dagar, samt hämta ut sina receptbelagda mediciner i god tid ifall en kris skulle uppstå.

Användbara länkar – Spara som bokmärke:

Se & anmäl strömavbrott

Vad ska finnas i en krislåda

Hitta skyddsrum