vevradio

Skaffa en nödradio inför krissituationer

Vevradio Solcell & Dynamo

I en värld där katastrofer, kriser och till och med konflikter kan uppstå utan förvarning är det avgörande att vara förberedd. Att ha tillgång till kommunikation och information är en av de mest kritiska aspekterna för att överleva och navigera genom svåra tider. I krislägen, oavsett om det är en naturkatastrof, strömavbrott, eller annan nödsituation, kan tillgången till information och kommunikation vara avgörande för överlevnad och säkerhet. Här är några skäl till varför vevradioer är så viktiga i dessa situationer:
Oberoende strömkälla

Eftersom en nödradio inte kräver externa strömkällor som eluttag eller batterier är de idealiska för krislägen när tillgången till el kan vara begränsad eller obefintlig. Om vevradion inte är ladad via solcell kan du helt enkelt veva handtaget på radion kan du få tillgång till viktig information och kommunikation när du behöver det som mest.

Tillgång till viktiga meddelanden

Under en kris är det avgörande att hålla sig informerad om aktuella händelser, väderförhållanden, evakueringar och riktlinjer från myndigheterna. En vevradio ger dig möjlighet att lyssna på lokala radiostationer och ta emot viktiga meddelanden och uppdateringar, även när andra kommunikationsmedel kan vara otillgängliga.

Kommunikation med omvärlden

I krislägen är det också viktigt att kunna kommunicera med omvärlden och med räddningspersonal. Vevradio kan ofta inkludera inbyggda funktioner som en nödsändare eller en handvevad lampa, vilket kan vara avgörande för att locka uppmärksamhet och få hjälp om du hamnar i en farlig situation.

Flexibilitet och bärbarhet

En nödradio är vanligtvis små, lätta och bärbara, vilket gör dem idealiska för att ha med sig under evakuering eller när du är på resande fot. De tar inte mycket plats och kan enkelt förvaras i en krislåda eller en väska för snabb och enkel åtkomst när det behövs.

Nödradio med solcell

Hur man använder vevradio

Att använda en vevradio i ett krisläge är enkelt och kräver ingen särskild teknisk kunskap. Här är några steg för att använda en vevradio dymano eller solcell effektivt under en nödsituation:

Håll koll på laddningsnivån

Se till att du har laddat din vevradio regelbundet så att den är redo att användas när det behövs. Många vevradioer har inbyggda batterier som kan laddas genom att veva handtaget under några minuter. De flesta vevradio drivs av dymano, solceller.

Sök efter signal

När du behöver använda din vevradio, veva handtaget under några sekunder för att generera tillräcklig ström för att slå på radion. Välj en lämplig frekvens och sök efter en stark signal från en radiostation.

Lyssna på viktig information

När du har hittat en radiostation, lyssna noggrant på viktig information och uppdateringar från myndigheterna. Håll dig informerad om aktuella händelser, väderförhållanden och riktlinjer för säkerhet och evakuering.

Använd radion sparsamt

Eftersom vevradioer är beroende av fysisk kraft solcell, batteri eller handkraft för att generera ström är det viktigt att använda dem sparsamt för att spara energi. Lyssna på viktig information när det behövs och stäng av radion när du inte använder den för att förlänga batteriets livslängd.

Underhåll din vevradio

Se regelbundet över din vevradio för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar korrekt. Håll den ren och skyddad från väta och fukt för att undvika skador och försämring.

FAQ Vevradio

Frågor och svar om vevradio

Hur länge måste man veva för att ladda batteriet? En bra vevradio klarar av att spela radio i runt 5 minuter efter 1 till 2 minuters vevande. För att en nödradio ska bli fulladdad kan du behöva veva i upp till 7 timmar beroende på mode

Vissa vevradioapparater har en USB-port som gör att du kan ladda din mobiltelefon eller annan elektronik.

Kontaktnumer vid akut fara

Nädsituation? Ring SOS ALarm!

112

I en värld präglad av osäkerhet och instabilitet är det viktigt att vara förberedd på alla eventualiteter. Ett långvarigt strömavbrott till följd av krig eller kris kan vara en av de mest utmanande situationerna att hantera. I en sådan situation är det avgörande att kunna hålla värmen för att överleva och skydda sig själv och ens nära och kära från extrema temperaturer.

Förberedelser före strömavbrott

 1. Isolera ditt hem: Se till att ditt hem är väl isolerat för att behålla värmen så länge som möjligt. Täta eventuella luckor, fönster och dörrar för att minimera värmeutsläpp.
 2. Skaffa alternativa värmekällor: Investera i alternativa värmekällor som vedeldade spisar, gasvärmare eller kaminer. Se till att du har tillräckligt med bränsle för dessa värmekällor lagrat på en säker plats.
 3. Förbered nödvändiga förnödenheter: Ha en tillräcklig mängd filtar, sovsäckar, varma kläder och mössor för att klara av kalla temperaturer inomhus.
 4. Skaffa en generator: Om det är möjligt, skaffa en generator som kan ge ström till viktiga apparater som kan bidra till att hålla värmen, såsom elektriska värmeelement eller värmefiltar.
 5. Förbered ett nödlager: Samla en nödförråd av mat, vatten och förnödenheter för att klara av en längre period utan tillgång till butiker eller andra resurser.

Åtgärder under strömavbrott

 1. Bevara kroppsvärmen: Klä dig i flera lager av varma kläder för att bevara kroppsvärmen. Använd mössor, handskar och halsdukar för att täcka exponerade områden.
 2. Stäng av onödiga utrymmen: Stäng av oanvända rum och koncentrera dig på att värma upp ett mindre område för att spara på värmen.
 3. Använd alternativa värmekällor: Tänd ved i spisar eller kaminer för att generera värme. Se till att utrymmet är väl ventilerat för att undvika kolmonoxidförgiftning.
 4. Använd kroppsvärmen: Om möjligt, gruppera dig tillsammans med andra för att dela på kroppsvärmen. Dela en sovsäck eller sätt dig nära varandra för att maximera värmeutbytet.
 5. Använd isoleringsmaterial: Placera filtar eller andra isolerande material runt fönster och dörrar för att minimera värmeutsläpp och kyla från att komma in i rummet.
 6. Förflytta dig till ett säkrare utrymme: Om det är möjligt och säkert, förflytta dig till ett skyddat utrymme som kan vara bättre isolerat och skydda dig från väder och vind.
 7. Bevara värmen på kroppen: Drick varma drycker och ät energirik mat för att hålla kroppen varm och ge energi. Undvik alkohol och koffein eftersom dessa kan påverka kroppens förmåga att reglera temperaturen.
 8. Håll dig aktiv: Fortsätt att vara aktiv för att hålla cirkulationen igång och generera värme. Gör lätta övningar eller rörelser inomhus för att hålla dig varm.

Långsiktiga strategier för att hantera kalla temperaturer

 1. Skapa en långsiktig plan: Utveckla en plan för att hantera långa perioder av kallt väder och strömavbrott. Se till att du har tillräckligt med resurser och kunskap för att klara av sådana situationer.
 2. Lär dig överlevnadstekniker: Utbilda dig själv och din familj i överlevnadstekniker och första hjälpen för att klara av extrema situationer.
 3. Håll dig uppdaterad: Håll dig informerad om väderförhållanden och eventuella varningar eller riktlinjer från myndigheter för att hantera kriser och katastrofer.
 4. Samarbeta med grannar: Samarbeta med dina grannar och samhället för att dela resurser och stödja varandra under svåra tider.
 5. Var beredd att evakuera: Ha en plan för evakuering om situationen blir för farlig eller ohållbar. Ha en väska med nödvändiga förnödenheter redo för att kunna lämna ditt hem snabbt om det behövs.

Att hålla värmen under långa strömavbrott vid krig eller kris kan vara en utmaning, men med förberedelser, strategier och åtgärder kan man öka sina chanser att överleva och klara av sådana extrema situationer. Genom att vara förberedd, samarbeta med andra och hålla sig lugn och fokuserad kan man bättre hantera de utmaningar som kan uppstå.

Krisläge – Om strömmen går

Alla har vi väl någon gång drabbats av strömavbrott. I de flesta fall avhjälps felet bakom avbrottet relativt snabbt, inom några timmar på sin höjd. Sker strömavbrottet under kvällen eller natten, så tänder vi ljus och ficklampor och då kan strömavbrottet kanske till och med upplevas som en mysig stund.

Men pågår ett strömavbrott under en längre tid, i krig eller kris, gäller det att vara förberedd för att kunna hålla värmen och ha en backup, en laddad powerbank till mobilen, kanske ett elverk, vevradio, ficklampor, filtar, värmeljus, mediciner och nödproviant hemma.

Mobilnätet påverkas inte alltid av strömavbrott

Om mobiltelefonen är laddad så går den att använda precis som vanligt, då mobilnätet fungerar trots strömavbrott.  Man kan alltså ladda, surfa och skicka sms, om telefonen är laddad med ström. Skulle däremot teleoperatören påverkas, vilket kan hända vid kris eller krig, så fungerar inte heller telefonen.

Tidigare var telenätet luftburet, det vill säga, telefonledningarna fungerade genom linor fästa på telefonstolpar genom hela landet fram till telestationerna. Detta håller på att avvecklas och idag är det endast ett fåtal hushåll på landsbygden som fortfarande får telenätet via luftburna kopparledningar. Det vanliga idag är att telefonledningarna numera är nergrävda i marken, vilket är en mer tillförlitlig lösning.

Med ledningarna i marken påverkas inte telenätet av exempelvis hårt väder, kyla och storm och teleuppkopplingen blir nästintill felfri i den normala vardagen. Skulle vi drabbas av en större naturkatastrof, krig eller annat krisläge, är sannolikhelen dock stor att även mobilnätet kan slås ut och sluta fungera.

Vid strömavbrott blir hemmet kallt

Oavsett om man eldar i vedpanna, pelletskamin eller har elförsörjd uppvärmning i from av radiatorer, så är man beroende av el för att få värme att cirkulera i sitt hem. En vedeldad panna kräver ett cirkulationssystem för att driva värmen från pannan och denna cirkulation drivs av strömmen från elen. Och el-radiatorer fungerar naturligtvis inte heller under ett strömavbrott.

Under de kalla vintermånaderna går det ganska snabbt för hemmet att bli nedkylt då värmen stannar av och om du inte har en vedkamin, så tar det inte många timmar innan det blir lika kallt inomhus som utomhus. För att hålla kroppen varm vid ett längre strömavbrott gäller det att ha varma kläder, eller värmeprodukter, filtar och värmeljus tillgängliga.

Maten i kylen och frysen förstörs vid strömavbrott

Då strömmen går fungerar inte kylen och frysen och för att maten däri ska hålla sig ätbar och fräsch så länge som möjligt, ska du öppna kyl och frys så sällan som möjligt och låta kylan bibehållas innanför dörrarna. Vid ett vanligt, kortare strömavbrott klarar sig oftast matvarorna bra, men om elen är borta under en längre tid blir maten så småningom oätbara.

Är det vinter och snö utomhus kan du lägga ut kyl och frysvaror i snön om strömavbrottet beräknas pågå länge. Ifall strömavbrottet beror på ett fel hos elleverantören har du rätt till ersättning för den mat som du måste kasta bort.

Du kan inte handla i affären och på Apoteket vid strömavbrott

Eftersom butikerna och Apoteken är beroende av el för att kassasystemen ska fungera, så går det inte att handla i affären vid strömavbrott. Butiken kan inte registrera köp av varor och kortterminalerna för betalning fungerar inte. Då vi dessutom avvecklar kontanter i samhället blir det svårt att anskaffa varor vid ett längre strömavbrott.

Du bör ha en krislåda med nödproviant som mat, vatten, sjukvårdsutrustning, mediciner och toalettpapper för att själv klara dig i en kris, om det inte går att handla i affären eller på Apoteket.

MSB rekommenderar att man ska ha varor hemma för att klara en självförsörjning i minst 7 dagar, samt hämta ut sina receptbelagda mediciner i god tid ifall en kris skulle uppstå.

Användbara länkar – Spara som bokmärke:

Se & anmäl strömavbrott

Vad ska finnas i en krislåda

Hitta skyddsrum