skyddsrum

Skyddsrum

När ska man uppsöka skyddsrum?

Ett skyddsrum är en särskilt konstruerad eller utrustad plats som är avsedd att erbjuda skydd mot olika former av faror i ett krisläge, såsom krig, naturkatastrofer eller andra nödsituationer. Dessa rum är vanligtvis utformade för att skydda människor från skador orsakade av explosioner, strålning, kemiska eller biologiska hot, samt för att ge skydd mot fallande föremål eller andra faror.

Vid Krigshot

Om det finns ett pågående krigshot eller en närliggande konflikt där din plats kan vara i fara från luftangrepp, explosioner eller andra direkta hot, kan det vara nödvändigt att uppsöka ett skyddsrum för att skydda dig själv och din familj.

Vid allvarligare naturkatastrofer

I händelse av allvarliga naturkatastrofer, såsom jordbävningar, tsunamier eller tornadoer, kan ett skyddsrum erbjuda säkerhet från fallande föremål eller andra faror som kan uppstå under sådana förhållanden

Vid kemiska eller biologiska hot

Om det finns en risk för kemiska utsläpp, biologiska hot eller andra farliga ämnen i din omgivning, kan ett skyddsrum erbjuda ett skyddat utrymme där du kan undvika exponering och minimera risken för skada.

Vad ska man ta med till skyddsrummet?

Packlista - Att ta med till skyddsrummet

När man förbereder sig för att uppsöka ett skyddsrum är det viktigt att ha med sig nödvändiga förnödenheter för att klara sig under en längre tid om det behövs. Observera att husdjur inte får tas med till ett skyddsrum.
Här är några exempel på vad man kan ta med sig till ett skyddsrum:

  1. Vatten: Ha med tillräckligt med vatten för att täcka dina och din familjs behov under flera dagar. En allmän riktlinje är att ha minst en till två liter vatten per person och dag.

  2. Mat: Packa konserverad mat, energirika snacks eller andra icke-förstörbara livsmedel som är enkla att förbereda och äta utan behov av kokning eller tillagning.

  3. Första hjälpen-kit: Se till att ha ett första hjälpen-kit med förnödenheter för att behandla mindre skador eller sjukdomar som kan uppstå under en krissituation.

  4. Ficklampa och extra batterier: En ficklampa är viktig för att ge ljus i mörkret och extra batterier säkerställer att du kan använda den under en längre tid.

  5. Radio: En batteridriven eller vevad radio kan vara avgörande för att hålla dig uppdaterad med aktuell information och instruktioner från myndigheterna.

  6. Täcken eller sovsäckar: För att hålla dig varm och bekväm under vistelsen i skyddsrummet kan det vara bra att ha med täcken eller sovsäckar.

  7. Personliga mediciner: Om du tar några receptbelagda mediciner regelbundet, se till att ha med tillräckligt för att täcka dina behov under den tid du förväntas vara i skyddsrummet.

  8. Personliga dokument: Ha med dig viktiga personliga dokument såsom ID-handlingar, försäkringsinformation och kontaktuppgifter för nära anhöriga.

  9. Hygienartiklar: Tandborste, tandkräm, tvål, toalettpapper och andra hygienartiklar kan vara användbara för att upprätthålla god hygien under vistelsen i skyddsrummet.

  10. Underhållning: För att hålla humöret uppe under en eventuell längre vistelse kan det vara bra att ha med några böcker, spel eller andra former av underhållning.

Det är viktigt att packa lätta och portabla förnödenheter som är enkla att transportera och förvara i skyddsrummet. Var också medveten om att utrymmet i ett skyddsrum kan vara begränsat, så försök att inte ta med för mycket och fokusera på att ha med det mest nödvändiga för överlevnad och komfort.

Frågor och svar om skyddsrum

Skyddsrum FAQ

Nej, husdjur får inte vistas i ett skyddsrum

Skyddsrum i Sverige uppgår till cirka 64 000 och rymmer ungefär sju miljoner människor. Dessa skyddsrum är fördelade över olika typer av byggnader, inklusive bostadshus och industriella fastigheter.

Majoriteten av skyddsrummen är normalskyddsrum, vanligtvis belägna i vanliga bostadshus. Fastighetsägarna har i fredstid möjlighet att använda dem för andra ändamål såsom förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Vidare finns ett begränsat antal större skyddsrum, ofta omvandlade till parkeringsgarage eller liknande faciliteter.

I händelse av krig kan civilbefolkningen använda svenska skyddsrum, som anses vara allmän plats och tillgängliga för allmänheten. Det innebär att vem som helst, oavsett medborgarskap, har rätt att söka skydd i vilket skyddsrum som helst, eftersom de är till för civilbefolkningen och inte militären.

Nödsituation? Ring SOS Alarm

112